torsdag 9. mai 2013

Kristi Himmelfartsdag 

Tåken henger tungt over hustakene, og selv om det idag er fridag her i Norge og folk vanligvis benytter den til å jobbe i hagen, er det stille overalt. Det er akkurat som det henger en tung sorg-sky over byen. Jeg vet ikke hvorfor det føles slik- det er nok mulig at det bare er meg som  føler det.
Sorg er en altoverskyggende følelse og den rammer oss alle på ett eller annet tidspunkt i livet. Noen ganger kan det se ut som enkelte rammes oftere, men vi skal alle oppleve sorg. 
Sorgen som rammer oss er oftest forbundet med tap av en av våre nærmeste. Ett barn, en mor eller far, en søster eller bror eller en ektefelle. Men det kan også være tap av en jobb, helse, ett hus eller hjem, en hund eller katt eller en skilsmisse. Sorg er jo ett tap uansett og kan aldri sammenlignes følelsesmessig, For den som opplever sorgen er det en reell, faktisk og ekte følelse. Vi kan ikke si at det ene eller det andre tapet er verre. Sorg er sorg for den som opplever tapet. Vi må vise respekt og forståelse for den enkeltes sorg. Den kan ikke bort forklares, og selv om det er godt ment har vi lett for å komme med tomme fraser. "Det går over", "jeg kjenner en som..... og det er mye verre" etc, etc. 
Man kommer ikke over sorgen, men man må gå igjennom den- den må gjennomleves. Sorgen er en prosess og ingen kan si hvor lang tid den tar. Å si at den tar ett år er vel heller ett utsagn basert på at man da har vært igjennom alle merkedagene en gang. Vi er alle forskjellige og sorgen tar den tiden den tar med hver enkelt av oss.
Ett lite kinesisk ordtak

           Du kan ikke hindre sorgens fugler å fly over ditt hodet,
           men du kan hindre den i å bygge rede i ditt hår.

Vi kan ikke leve med sorgen resten av livet, sorgen må få lov til å bli erstattet og bli til savn, for savnet kommer etter sorgen, og den vil med tiden bli lettere å leve med. 1 kommentar: